Duy Tiên đã từ lâu sở hữu nhiều điều kiện giao lưu với các vùng kinh tế phát triển của đất nước bằng việc có một nền kinh tế vững mạnh:nhiều làng nghề như dệt Nha Xá (Mộc Nam), mây giang đan Ngọc Động (Hoàng Đông), trống Đọi Tam (Đọi Sơn),… cùng hệ thống nông nghiệp vững chắc.

Trải qua thời gian, nhờ sự ưu ái và những chính sách phát triển đúng đắn, từ lợi thế đó Duy Tiên đã nỗ lực phát huy các nhân tố thuận lợi, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới tư duy kinh tế, thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần, huy động được nhiều nguồn lực tập trung cho phát triển kinh tế nói chung.

Hiện nay Duy Tiên có tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; đến hết năm 2019 Công nghiệp xây dựng chiếm 73,6%; Dịch vụ chiếm 24,3%, Nông, lâm nghiệp giảm còn 2,1%; có 4 Khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp, đã thu hút 960 doanh nghiệp trong và ngoài nước vào đầu tư, tạo việc làm cho trên 5 vạn lao động; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng; thu nhập đầu bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 50,8 triệu đồng/người/năm.

Tham khảo một số bài viết tin tức BĐS trong nước:

Lỗi RSS: A feed could not be found at `https://vneconomy.vn/dia-oc.htm`; the status code is `200` and content-type is `text/html; charset=utf-8`