Mr. Hà

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC DỰ ÁN ĐẤT NỀN UY TÍN GIÁ ĐẦU TƯ TẠI TẠI DUY TIÊN

Điện thoại

0982995308

Nhóm trên Facebook

Giao dịch trực tiếp

TDP Giáp Nhất, phường Bạch Thượng

Thông tin khách hàng