Chính phủ duyệt dự án khu công nghiệp ở Hà Nam (có đính kèm tài liệu văn bản chỉ đạo)

Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng – giai đoạn I, tỉnh Hà Nam